DSC00175-960x500

زمانی که نوزاد شما داخل دستگاه فتوتراپی قرار می گیرد زمان مفید نورگیری توسط دستگاه ثبت می شود و بسته به میزان زردی نوزاد که توسط بیلی تست یا ازمایش مشخص شده، تعداد ساعات استفاده از دستگاه توسط پزشک یا کارشناس مربوطه تعیین می گردد. پس از پایان درمان، نوزاد مجدد معاینه شده و تست پوستی زده می شود، تست پوستی با بیلی تست توسط کارشناس پرستاری هم در مرکز امید زندگی و هم در منزل بیمار امکان پذیر است. کارشناس پس از انجام تست به خانواده مشاوره می دهد که این میزان نورگیری برای نوزاد کافیست یا اینکه باید درمان را ادامه دهند. تمامی دستگاهها مرتب از نظر نور استاندارد کنترل می شوند و لامپهای تاریخ گذشته تعویض می گردند. همچنین این مرکز به دستگاههای با نور ال ای دی و فتوتراپ بدون چشم بند و پتوی فتوتراپی نیز مجهز می باشد.

photo_2017-07-15_13-07-08
photo_2017-07-15_13-07-13
photo_2017-07-15_13-07-20
photo_2017-07-15_13-07-27
photo_2017-07-15_13-07-31
photo_2017-07-15_13-07-34

دستگاههای فتوتراپی چندین مدل هست  که قیمت اجاره دستگاه

4 لامپه ۴۵ و دستگاه 8 لامپه ۹۰ هزار تومان برای یک شبانه روز می باشد.

photo_2017-07-15_13-07-24

زردی زیر سه روز زردی پاتولوژیک (مرضی) و زردی بالای سه روز فیزیولوژیک  نام دارد.

ممکن است برای بیلی روبین بالای ۸ در روز اول فتو تراپی لازم باشد و معمولا بیلی روبین بالای بیست شدید تلقی می شود. پیشنهاد ارائه شده مبنی بر اینکه برای رفع زردی نوزاد دلبند شما دستگاه 4 لامپه لازم هست یا دستگاه 8 لامپه بر اساس سن  و وزن و گروه خونی نوزاد و توسط پزشک تصمیم گیری می شود.

photo_2017-07-20_08-42-55