اجاره دستگاه زردی نوزاد

امید زندگی

فتوتراپی استوانه ای

این دستگاه با تابش نور بر روی پوست بدن نوزادان ملکول های بیلی روبین خون نوزاد را می شکند و طی مراحل پیچیده ای باعث دفع آن می گردد.
امید زندگی

فتو تراپ ۸ لامپه بیمارستانی

دستگاه فتو تراپ ۸ لامپه بیمارستانی بدون نیاز به چشم بند، دارای سنسور و آلارم به سرما و گرما و زمان شیردهی نوزاد. دستگاهی هوشمند و دارای چشم الکترونیک با قدرت زیاد
امید زندگی

فتوتراپ ۱۲ لامپه بیمارستانی

دستگاه فتوتراپ۱۲ لامپه بیمارستانی بدون نیاز به چشم بند، دارای سنسور و آلارم به سرما و گرما و زمان شیردهی نوزاد. دستگاهی هوشمند و دارای چشم الکترونیک با قدرت فوق العاده زیاد.
امید زندگی

پتوی فتوتراپی

این دستگاه نوعی بستر نوری قابل انعطاف برای نوزاد است و یکی از مهمترین مزایای آن این است که نوزاد در حین فتوتراپی می‌تواند در آغوش مادر قرار گیرد
امید زندگی

بیلی روبین

دستگاه بیلی روبین متر وسیله سنجش میزان زردی بوسیله تشخیص میزان بیلی روبین در سرم خون نوزادان و شیرخوارگان از طریق پوست است.
امید زندگی

فتو تراپی خانگی

فتوتراپی خانگی برای درمان یرقان نوزادان طراحی گردیده است. درمان یرقان نوزادان با بیل یروبین زیر ۱۸ میلی گرم در لیتر براحتی با این دستگاه انجام پذیر می باشد